Home

uw doelgerichte dienstverlener

  • Voor ondersteuning en sturing van projecten
  • Voor verbinding tussen data en informatie

Kolibrie Services

Hoewel de kolibrie zo'n beetje de allerkleinste vogel ter wereld is, de lijst met in interessante weetjes over de kolibrie is groots. Wist je bijvoorbeeld dat de kolibrie de enige vogel ter wereld is die zowel voor- als achteruit kan vliegen, kan 'stil staan' in de lucht, of zijwaarts en zelfs ondersteboven vliegen? Of dat iedere snavel op een bepaalde bloemvorm is gespecialiseerd, waardoor er geen concurrentie tussen de kolibrie-soorten optreedt?

Met name de veelzijdigheid van deze vogel is voor mij een bron van inspiratie in mijn werk als freelance Projectcoördinator en BI-speciast. Wendbaar, betrokken, maar tegelijk gestructureerd en met focus organiseren, positie bepalen en informatie verwerken om samen met de klant of gebruiker het gewenste doel te bereiken. 

Ik ben beschikbaar voor duurzame opdrachten en organisaties waarbij verschil maken in het leven van de ander en niet commercie de drijfveer is. 

Arie de Jong, tot uw dienst!

Beeldmerk Kolibrie Services

Power BI Consultancy

Nadat we met elkaar uw visie en wensen helder hebben gaan we aan de slag met uw data. Met de kracht en tools van Power BI worden voor de betrokken doelgroepen geautomatiseerde dashboards ingericht en onderhouden.

Projectcoördinatie

Ingewikkelde implementatie-, langdurige onderhouds- of eenvoudige webprojecten...  ik ontzorg uw projectmanagers in het communiceren, organiseren, structureren, uitvoeren en (functinoneel) beheren van de projectprocessen en -applicaties.

Beeldmerk Kolibrie Services